Rekrutacja do służby

Rekrutacja do służby w Policji

Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

UWAGA ! 
Harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2022:
•     7 marca,
•     14 czerwca,
•     2 sierpnia,
•     19 września,
•     29 grudnia.


SŁUŻBA W POLICJI


TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


WYMAGANE DOKUMENTY
1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
4) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty),
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.


PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA
- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
- wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla której zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA
- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
- wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego  lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla której zostały opracowane w szkole  programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI
1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
2) uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
3) uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
4) prawo jazy kat. „A” lub „C”.


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA
kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  Uwaga! Nowy kwestionariusz w formacie doc – obo 
KONTAKT
Zespół Kadr i  Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 32
tel. 47 83 47 554
Sekcja do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)
tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078
fax: 47 83 54 079
e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem ul. Jagiellońska 32. w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00.
lub w Sekcji do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel: 47 83 54 068;
-  poniedziałek od 9.00 do 15.00,
-  wtorek od 9.00 do 15.00,
-  środa od 9.00 do 15.00,
-  czwartek od 9.00 do 15.00,
-  piątek od 9.00 do 15.00.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: 

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:

http://praca.policja.pl/

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania

  • 174.5 KB
Powrót na górę strony