ZIELONA STREFA

ZIELONA STREFA

Informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. znęcanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem wyślij e-maila do jednostki policji: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.

W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.


 

Koordynator ds. CITES

Oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie

tel.: 47 83 56 016

faks: 47 83 56 787

sekretariat wydziału tel.: 47 83 56 000

e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

 

Koordynator ds. ochrony zwierząt

Znęcanie się, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania
 

Wydział Prewencji KWP w Krakowie

tel.: 47 83 54 808

faks: 47 83 54 818

sekretariat wydziału tel.: 47 83 54 800

e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowoczesna platforma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją. Zgłoszenie lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem jeszcze nigdy nie było takie proste. Działa z dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do Internetu. Wystarczy kilka kliknięć i można zgłosić problem niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości, złej infrastruktury oraz wiele innych. W dobie panującej epidemii, lepiej pozostać w domu i zgłoszenie wysłać przez KMZB.
https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
 

Pliki do pobrania

  • 868.06 KB
Powrót na górę strony