informacje dla osób niepełnosprawnych

informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem (KPP), w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 32 w Zakopanem. Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon - dzwonek przywoławczy.Naprzeciwko budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. W holu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego, na wprost od wejścia , gdzie całodobowo znajduje się funkcjonariusz Policji. Personel stanowiska kierowania nie posiada przeszkolenia w zakresie języka mig owego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Dalsza część obiektu nie jest przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju, który znajduje się po prawej stronie okienka oficera dyżurnego. Dostęp do tego pomieszczenia do ewentualnej obsługi petentów jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Toaleta dla interesantów jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do holu głównego.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a.

 

W KPP istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi : https://euslugi.policja.pl/eu/

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). https://bip.kgp.policja.gov.pl/download/410/23150/USTAWA.doc

 

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z asp.sztab. Roman Wieczorek, adres poczty elektronicznej rzecznik@zakopane.policja.gov.pl tel. 47 83 47 591.

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728-112-112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

  1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,

  2. Napisać na początku SMS’a:

- jestem osobą niesłyszącą,

- podać adres zdarzenia.

- powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania.

- należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.

- napisać: co się stało (krótka informacja),

- podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)

- wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna

- podać swoje imię i nazwisko

  1. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia

  2. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

polskiego języka migowego (PJM),

systemu językowo-migowego (SJM),

sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

 

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania : http://bip.zakopane.kpp.policja.gov.pl/download/411/23176/formularzzgloszenia.odt

 

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie:

- osobiście: Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 32 (dotyczy również osób z gmin Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec ),

- pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 32 (dotyczy również osób z gmin Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec ),

- telefonicznie: 47 83 47 404 – pod numer policyjnej centrali na stanowisku kierowania KPP w Zakopanem (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny),

- faksem na nr 47 83 47 425 do służby całodobowej policyjnej służby dyżurnej (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie),

- na adres e-mail: kpp@zakopane.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się powyżej na tej stronie),

- poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 723 800 890.

Powyższa usługa zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej.

 

Zobacz również informacje na stronie: Policja e-usługi : https://euslugi.policja.pl/eu/

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

asp. szt. Roman Wieczorek

tel. 47 83 47 591

e-mail: roman.wieczorek@zakopane.policja.gov.pl

Powrót na górę strony