Komunikaty

XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Zachęcamy wszystkie małopolskie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w tegorocznej XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Warto podkreślić, że od lat konkurs „Odblaskowa Szkoła”, cieszył się dużą popularnością. Od 2010 roku zrealizowanych zostało już 11 edycji i w sumie wzięło w nim udział ponad 3500 szkół podstawowych. Prawie 650 tys. uczniów zostało wyposażonych w elementy i kamizelki odblaskowe. W sumie ukazało się ponad 30 tys. publikacji w mediach lokalnych, ogólnowojewódzkich i ogólnopolskich promujących korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych. Przeprowadzono około 4 tys. konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Prowadzenie takiej działalności profilaktycznej jest bardzo istotne, zwłaszcza że dzięki temu wypełniany jest prawny obowiązek korzystania z elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym. Założeniem konkursu jest to, by ten aspekt bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego był najbardziej akcentowany w okresie jesiennym tj. wrzesień – październik, gdy panują zmienne warunki atmosferyczne, a tym samym zagrożenie dla pieszych jest bardzo duże.    

Przeprowadzenie tegorocznej XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, planowane jest na początku nowego roku szkolnego (we wrześniu i październiku). Idea i założenia tej akcji będą podobne jak w latach ubiegłych. 

Szczegóły dotyczące tegorocznej XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” zamieszczone zostały w regulaminie: 

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/wydarzenia/25454,XII-Edycji-Malopolskiego-Konkursu-Odblaskowa-Szkola.html

 

Powrót na górę strony