AKTUALNOŚCI

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata Społeczna

Tatrzańska policja zaprasza na cykl spotkań ze społeczeństwem, podczas których bada oczekiwania obywateli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tym razem 5 grudnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 o godzinie 15.30 - odbędzie się debata na temat „bezpieczeństwo seniorów wobec zagrożenia fizycznego, cyfrowego oraz w ruchu drogowym” – dyskusja o następstwach tych zagrożeń.
W powiecie tatrzańskim, a zwłaszcza w Zakopanem nie ustają próby oszustw dokonywane metodą na wnuczka, policjanta, prokuratora czy też ofert sprzedażowych kierowanych zwłaszcza do seniorów. Niestety co jakiś czas dochodzi do wyłudzeń znacznych kwot pieniędzy. Aby przeciwdziałać tego typu zdarzeniom oprócz prowadzonych działań profilaktycznych zasadnym jest organizowanie spotkań, dyskusji i debat z seniorami omawiając zagrożenia z jakimi mogą się spotkać. Wyjaśnienie zagrożeń płynących z tych zagadnień i omówienie jak sobie z nimi radzić oraz jak przeciwdziałać tym zagrożeniem podniesie bezpieczeństwo mieszkańców Zakopanego i powiatu tatrzańskiego, a zwłaszcza seniorów. Nie bez znaczenia jest też możliwość przekazania seniorom elementów odblaskowych, pokazanie jak je stosować, ale co najważniejsze wytłumaczyć jak bezpiecznie poruszać się po zmroku w myśl zagrożeń w ruchu drogowym, ale i tez możliwymi atakami fizycznymi.
Zapraszamy!
 

Powrót na górę strony