opublikowany

Odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

18 stycznia 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w regionie, omówiono efekty pracy małopolskich policjantów w minionym roku, przedstawiono plany na bieżący rok. W odprawie wzięli udział Komendant Główny  Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp.

Polski

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Krakowie dotyczący agresji fizycznej wobec policjantów na ulicy Miodowej w Krakowie

„W nocy z 14 na 15 stycznia 2018 roku nieumundurowani funkcjonariusze Policji, pełniący służbę patrolową w rejonie ulicy Miodowej w Krakowie zauważyli osobę nanoszącą napis na tablicy informacyjnej synagogi. Z uwagi na powyższe podjęta została interwencja mająca na celu wylegitymowanie tej osoby. Do legitymujących funkcjonariuszy policji podeszła grupa mężczyzn, która rozpoczęła agresywną rozmowę nakierowaną na uniemożliwienie wykonania czynności funkcjonariuszom. W trakcie rozmowy z ośmioosobowej grupy trzech mężczyzn odeszło na bok na odległość kilku metrów.

Polski

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Krakowie dotyczący agresji fizycznej wobec policjantów na ulicy Miodowej w Krakowie

„W nocy z 14 na 15 stycznia 2018 roku nieumundurowani funkcjonariusze Policji, pełniący służbę patrolową w rejonie ulicy Miodowej w Krakowie zauważyli osobę nanoszącą napis na tablicy informacyjnej synagogi. Z uwagi na powyższe podjęta została interwencja mająca na celu wylegitymowanie tej osoby. Do legitymujących funkcjonariuszy policji podeszła grupa mężczyzn, która rozpoczęła agresywną rozmowę nakierowaną na uniemożliwienie wykonania czynności funkcjonariuszom. W trakcie rozmowy z ośmioosobowej grupy trzech mężczyzn odeszło na bok na odległość kilku metrów.

Polski

KGP. POMAGAMY I CHRONIMY. NIECH ROK 2018 BĘDZIE JESZCZE LEPSZY OD 2017

Dobre wyniki osiągnięte w roku 2017 pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość. Zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, mniej osób zginęło i mniej odniosło rany. Przestępczość kryminalna spadła, zaś wykrywalność wzrosła. Przywracanie posterunków policji czy też zmiana formuły działań dzielnicowych przybliżyły nas do obywateli, którzy po raz kolejny wskazali, że nam ufają. Sprawdziła się także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyjmujemy to jako wyraz uznania, ale też traktujemy jako zobowiązanie do dalszej wytrwałej służby.

Polski

"Dzielnicowy bliżej nas" w chrzanowskiej rzeczywistości

Dzielnicowy, to policjant, który jest najbliżej społeczności lokalnej. Z reguły ma doskonałe rozeznanie, co się dzieje w terenie, spędza tam większość czasu, bo jego głównym zadaniem jest służba obchodowa. W  ramach obchodu  zajmuje się m.in. ustalaniem sprawców przestępstw  oraz świadków zdarzeń przestępczych w swoim rewirze. Oprócz tego  realizuje odwiedziny w miejscu zamieszkania osób mających dozór kuratorski, sporządza wywiady, ustalenia, wizytuje rodziny dotknięte problemem przemocy domowej,  realizuje zadania priorytetowe.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - opublikowany