Uwaga! Ważny komunikat w sprawie doboru do służby w Policji

Uwaga! Ważny komunikat w sprawie doboru do służby w Policji

Informujęmy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres: 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 32.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.