Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 53392 z dnia 31 sierpnia 2019 r.

Informacja  o wyniku naboru na ogłoszenie 53392 z dnia 31 sierpnia 2019 r.