Debata społeczna

Debata społeczna

 

 

 

 

 

 

W dniu 9.08.2017 roku o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Miasta Zakopane odbędzie się debata społeczna na temat „środki zastępcze” – następstwa i zagrożenia wynikające z zażywania środków zastępczych.

Podczas debaty omówimy skalę występowania „środków zastępczych” oraz zagrożeń z tego wynikających. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaprezentują informacje o tym jakie niebezpieczeństwo niosą „dopalacze” i jak je rozpoznawać.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.