mł. asp. Krzysztof Waksmundzki

Imię: 
Krzysztof
Polski
Nazwisko: 
Waksmundzki
Telefon stacjonarny: 
(18) 2023433
Telefon komórkowy: 
665390512
Stopień: 
Krzysztof Waksmundzki
Nagłówek (rzecznik prasowy): 
Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem
Dodatkowy opis (treść): 

 

Do zakresu zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo-Informacyjnych należy w szczególności wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej tj.: informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostkę podległą, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych wraz   z materiałami fotograficznymi, filmowymi i dźwiękowymi oraz zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnej stronie internetowej Komendy.

 

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy - powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałe zapytania należy kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

W godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę dyżuruje oficer prasowy lub wyznaczona osoba udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy tylko i wyłącznie dotyczące ważnych, bieżących wydarzeń.

W razie nieobecności oficer prasowy zastępowany jest przez podkom. Agnieszkę Szopińską  tel. kom. 665-390-512.

Informacje na temat bieżących wydarzeń, można śledzić również na naszym profilu facebookowym https://www.facebook.com/Policja.Zakopane/