Komisariat Policji VII w Krakowie

Komisariat Policji VII w Krakowie
ul.os. Złotej Jesieni11c31-827Kraków
Telefon: 
12 61 52 911
Faks: 
12 61 53 319

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00. 
Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

Komendant Komisariatu i jego Zastępcy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00

Dyżur w Komisariacie Policji VII w Krakowie pełniony jest całodobowo.

Inspektor Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
p. Krzysztof Tomaszewski
Tel: 12 61 51 404
E-mail: iod.kmp@krakow.policja.gov.pl

Kolejność: 
7