inspektor Piotr Dziekanowski

ant
inspektor
Piotr
Dziekanowski
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

 Piotr Dziekanowski urodził się w 1968 roku. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu w roku 1994, gdzie służył zarówno w pionach prewencji jak i kryminalnym. Od 2001 roku przez 12 lat pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Kętach. Następnie w latach 2013-2014 mł. insp. Piotr Dziekanowski był pierwszym zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem. Od października 2014 r. do grudnia 2016 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. Po tym okresie, do czasu objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, przez krótki czas pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej oraz naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.