WYPADKI BEZ TAJEMNIC

WYPADKI BEZ TAJEMNIC

Właściwe zabezpieczenie i udokumentowanie miejsca zdarzenia drogowego ma kolosalne znaczenie dla dalszego toku postępowania, którego celem jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz stwierdzenie kto jest jego sprawcą. Podstawowym zadaniem służb ratunkowych jest ochrona zdrowia i życia uczestników wypadku, jednak nie mniej istotnym jest umiejętne, skrupulatne i rzetelne udokumentowanie stanu zastanego na miejscu. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, położenie elementów pojazdu, ślady na jezdni- wszystko może mieć znaczenie dla biegłego sporządzającego opinię z miejsca wypadku. Biorąc powyższe pod uwagę, w  dniach 19-21 czerwca 2017 roku odbyło się organizowane m.in. przez Komisariat Policji w Bukowinie Tatrzańskiej szkolenie pod tytułem „Zabezpieczenie śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia drogowego”. Uczestniczyli w nim policjanci oraz strażacy biorący na co dzień udział w zabezpieczaniu miejsc zdarzeń drogowych. Szkolenie przeprowadzili biegły z Politechniki Krakowskiej, funkcjonariuszka  Zakładu Szkoleń Specjalnych z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przedstawiciele firmy Cybid dostarczającej oprogramowanie do sporządzania dokumentacji z miejsca zdarzenia drogowego. Zajęcia miały zarówno wymiar teoretyczny jak i praktyczny- przeprowadzono symulację wypadku drogowego z udziałem pieszego. W opinii policjantów biorących udział w zajęciach, były one bardzo przydatne w codziennej służbie. Jednym z elementów szkolenia była prezentacja dla publiczności symulatora dachowania, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży.

(KW)