WIDZISZ- REAGUJ

WIDZISZ- REAGUJ

Przed nami coraz chłodniejsze dni. Jak co roku o tej porze policjanci rozpoczynają działania zmierzające do zabezpieczenia osób samotnych, bezdomnych i bezradnych przed skutkami niskiej temperatury. Funkcjonariusze podczas służb sprawdzają miejsca gromadzenia się takich osób, informują o możliwościach uzyskania pomocy, a także udzielają jej w niezbędnym zakresie. Niechlujny wygląd osób bezdomnych, podejrzenie o różnego rodzaju choroby, a także skłonność tych ludzi do nachalnego żebractwa sprawiają, że są oni odpychani na margines społeczny. Część z nas stara się nie zauważać takich osób. Stąd w okresie jesienno- zimowym może wynikać dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo, kiedy zdani na samych siebie, nierzadko znajdując się w stanie nietrzeźwości mogą zamarznąć. W związku z powyższym zwracamy się z apelem aby szczególnie w nadchodzących miesiącach nie przechodzić obojętnie wobec takich ludzi. Nie wiemy z jakiego powodu znaleźli się oni w takiej, a nie innej sytuacji życiowej, nie znamy ich historii. Pewne jest natomiast, że pozostawienie ich w sytuacji zagrażającej życiu może się zakończyć tragicznie. W każdym przypadku kiedy posiadamy wiedzę na temat człowieka znajdującego się w dramatycznym położeniu- nieważne czy będzie to bezdomny, czy samotna starsza osoba nie mająca sił i środków aby zapewnić ogrzanie swojego miejsca zamieszkania - naszym obowiązkiem jest zareagowanie w takiej sytuacji. Poinformujmy Ośrodek Pomocy Społecznej, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, kiedy konieczna jest pilna interwencja, należy poinformować Policję lub Straż Miejską. Nie bądźmy obojętni, nasza reakcja może uratować komuś życie. 

(KW)