Szkolenie dla kadry Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego

Szkolenie dla kadry Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego

Funkcjonariusz WRD KPP Zakopane sierż. szt. Marcin Kumorowicz przeprowadził dla kadry i pracowników WOSzK w Zakopanem szkolenie profilaktyczne dotyczące zmiany w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym, a także zagrożeń w ruchu drogowym w okresie letnim.  Policjant zwrócił szczególną uwagę na przepisy regulujące poruszanie się pieszych po zmroku, rowerzystów,  skutki prawne kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu. Na zakończenie szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe.

 (ASz.)