Policjanci uczą ratować

Policjanci uczą ratować

Dzisiaj w pensjonacie na Pardałówce policjanci z Zakopanego przeprowadzili zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla polsko- ukraińskiej młodzieży przebywającej w Zakopanem, w ramach projektu „Uczymy się ratować- Let’s learn to save”. Projekt ten realizuje fundacja „Orzeł” we współpracy ze School of Dobromyl z Ukrainy oraz Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Olszanicy. Finansowanie projektu pochodzi z unijnego programu „Erasmus+”. Policjanci, wśród których znajdował posiadający uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz będący ratownikiem TOPR  st. post. Maciej Gąsienica- Fronek, omówili najważniejsze zasady postępowania przy udzielaniu pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Zasygnalizowano również kwestię obsługi automatycznego defibrylatora, z którym coraz częściej możemy się spotkać w miejscach publicznych. Korzystając z wiedzy ratownika TOPR, poruszony został także temat zagrożeń z jakimi można się spotkać w górach. Stronę praktyczną zaprezentowano na specjalnym fantomie, służącym do uczenia właściwego wykonywania masażu serca oraz sztucznego oddychania. Jest to o tyle istotne, że nagłe zatrzymanie krążenia jest sytuacją bezpośrednio zagrażającą życiu, a brak udzielenia pomocy w przeciągu kilku minut doprowadza do śmierci lub powstania nieodwracalnych zmian w mózgu.

Młodzież wykazała się dużą wiedzą i zainteresowaniem podczas zajęć. Mamy nadzieję, że nabyte w ramach projektu umiejętności przyczynią się ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

(KW)