Policja zabezpiecza Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Policja zabezpiecza Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

W związku ze zbliżającą się imprezą Pucharu Świata w Skokach Narciarskich, która ma odbyć się już w ten weekend na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa, jakie obowiązują podczas zorganizowanej imprezy masowej.

Małopolska Policja zadba o porządek publiczny i bezpieczeństwo podczas Pucharu Świata w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w dniach 24-26.01.2020 roku. Policjanci prewencji i służb kryminalnych będą reagowali na wszystkie zgłoszenia oraz pomagali kibicom bezpiecznie i bez przeszkód wrócić do domów, pilnując, aby nie doszło do zakłóceń porządku.

Zakopiański konkurs skoków narciarskich ma rozpocząć się oficjalnym treningiem i kwalifikacjami w piątek o godzinie 18.00 na Wielkiej Krokwi. Zostanie na niego wpuszczonych docelowo 10 tysięcy osób. Tego dnia bramy na skocznię otwarte będą już od godziny 15.00.

Pierwszy dzień konkursowy 25.01.2020 roku ( sobota ) to konkurs drużynowy w skokach narciarskich. Bramy skoczni otwarte zostaną już od godziny 13.00. Konkurs ma rozpocząć się o godzinie 16.15. Docelowo organizatorzy spodziewają się 23.363 kibiców. Drugi dzień zawodów tj. 26.01.2020 roku ( niedziela ) to konkurs indywidualny. Skocznia dla kibiców zostanie otwarta o godzinie 13.00 a konkurs oficjalnie ma rozpocząć się o godzinie 16.15. Liczba miejsc przeznaczonych dla kibiców nie ulegnie zmianie.

Wszyscy, którzy nie zmieszczą się w tej grupie, będą mogli obserwować widowisko z dalszej odległości. Teren będzie ogrodzony siatką, a porządku wewnątrz będzie pilnowała wynajęta firma ochroniarska.

Szanowny gościu, turysto, kibicu ! W trosce o bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników sportowej imprezy masowej przypominamy, że w jej trakcie nie wolno:

- wnosić na teren imprezy masowej broni czy też materiałów pirotechnicznych np. race, fajerwerki, petardy

- wnosić alkoholu

- rzucać przedmiotami stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia innych

- używać elementu odzieży (np. kominiarka) w celu uniemożliwienia rozpoznania

- przebywać w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności

- atakować - naruszać nietykalność cielesną członków służb porządkowych.

Proszę również pamiętać, aby bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez policjantów i służbę porządkową ochrony konkursu. Za złamanie powyższych zasad grozić będzie odpowiedzialność karna z postępowaniem w trybie przyspieszonym włącznie.

Przypominamy!  Dalsza odsprzedaż biletów z zyskiem bądź ich nabywanie z zamiarem ich dalszej odsprzedaży z zyskiem stanowi wykroczenie z art. 133 § 1 Kodeksu Wykroczeń, za co może grozić kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE ZAKOPANEGO NA CZAS PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 24-26 stycznia 2020 roku

Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu nastąpi dnia 24.01.2020 r. od godz. 08:00, na ulicach prowadzących w kierunku skoczni i dalej w bezpośrednio przy skoczni: ul. Br. Czecha od ronda J. Pawła II na całej długości w kierunku skoczni

- ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Sabały w kierunku skoczni

- od skrzyżowania ulic Szymanowskiego i Zwierzyniecka w kierunku skoczni

 

Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi natychmiast po zakończeniu zawodów w niedzielę, wstępnie od godz. 21: 00 (jeżeli zawody rozpoczną się tego dnia zgodnie z planem ok. godz. 16:00).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym-kibicom, po zakończeniu zawodów strefa zamknięcia może zostać zwiększona z kierunku skoczni w następujący sposób :

- ul. Br. Czecha na całej długości od skoczni
- ul. Piłsudskiego już od skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego
- ul. Żeromskiego już od skrzyżowania z ul. Sabały.

W razie konieczności poszerzenie strefy zamknięcia może nastąpić wcześniej.ULICE WYŁĄCZONE Z RUCHU

ul. Br. Czecha od Ronda J. Pawła II, ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Sabały, a później od ul. Makuszyńskiego, a po zawodach ewentualnie : ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Sabały i ul. Sabały od ul. Zamoyskiego.

Kierowcy samochodów osobowych mogą parkować na ul. Karłowicza, na ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki, na ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Staszica oraz w wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie miasta Zakopane.

Stanowiska postojowe dla autobusów znajdują się na ul. Aleje 3-go Maja (dolne).

Znaki B-35 "zakaz postoju" z tabliczkami T-24 informującymi, że "pozostawiony w dniach 24-26 I 2020 r. w tym miejscu pojazd, zostanie usunięty na koszt właściciela", zaproponowano umieścić na ulicach : Br. Czecha, Piłsudskiego, Żeromskiego, Sabały

Zalecamy korzystanie z komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego. Prywatne samochody najlepiej zostawić w miejscu zakwaterowania.

Na jednym z poniższych zdjęć mapa sieci drogowej Małopolski z alternatywnymi drogami dojazdu do Zakopanego.