Podsumowanie kampanii ,,Łapki na kierownicę"

Podsumowanie kampanii ,,Łapki na kierownicę"

W dniach od 14 czerwca do 25 czerwca 2017r. funkcjonariusze WRD KPP Zakopanem realizowali założenia kampanii ,,Łapki na kierownicę”.

W czasie akcji policjanci przeprowadzili 461 kontroli drogowych, podczas których ujawnili 36 wykroczeń polegających na korzystaniu podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli 33 mandaty, wobec dwóch osób zastosowali pouczenia, w jednym przypadku sprawa została skierowana do sądu.

 

Przypominamy, że w myśl przepisów Prawa o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Za naruszenie tego przepisu grozi grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych.

 

Korzystanie z telefonu podczas jazdy stwarza duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym bowiem kierowca zajęty swoją komórką ma rozproszoną uwagę i dużo gorzej kontroluje sytuację na drodze.

 

ASz.