Piątkowy przepis drogowy. Odc. 24 – „Jaka przyczepa, z kategorią B prawa jazdy ?”

Piątkowy przepis drogowy. Odc. 24 – „Jaka przyczepa, z kategorią B prawa jazdy ?”

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przygotowali opracowanie (na podstawie  art. 6 Ustawy o kierujących pojazdami), które ma za zadanie pomóc w odpowiedzi na pytanie: „Jakie potrzebuję uprawnienia do prowadzenia danego zespołu pojazdów?”

•             W przypadku pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t   (z wyjątkiem autobusu i motocykla) może być dołączona przyczepa lekka o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Wówczas maksymalna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi 4250 kg. Wymagana kategoria prawa jazdy to B.

•             W przypadku pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t  (z wyjątkiem autobusu i motocykla) może być dołączona przyczepa inna niż lekka   o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg. Wówczas maksymalna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi 3500 kg. Wymagana kategoria prawa jazdy to B.

 

•             W przypadku pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t  (z wyjątkiem autobusu i motocykla) może być dołączona przyczepa inna niż lekka  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg. Wówczas maksymalna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi 4250 kg. Wymagana kategoria prawa jazdy to B z kodem „96”, aby uzyskać takie uprawnienia należy zdać egzamin państwowy z części praktycznej potwierdzony wpisem do Prawa Jazdy   w rubryce ograniczenia – kod „96”.

•             W przypadku pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t  (z wyjątkiem autobusu i motocykla) może być dołączona przyczepa inna niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg. Wówczas dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 4250 kg. Wymagana kategoria prawa jazdy to B + E.

•             W przypadku ciągnika rolniczego może być dołączona przyczepa lekka  o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Wówczas dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów nie określono. Wymagana kategoria prawa jazdy to B. Dotyczy tylko terytorium RP.

•             W przypadku ciągnika rolniczego może być dołączona przyczepa lub przyczepy inne niż lekkie. Wówczas całkowitej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów nie określono. Wymagana kategoria prawa jazdy to T.

•             W przypadku pojazdu wolnobieżnego może być dołączona przyczepa lekka  o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Wówczas dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów nie określono. Wymagana kategoria prawa jazdy to B. Dotyczy tylko terytorium RP.

•             W przypadku pojazdu wolnobieżnego może być dołączona przyczepa lub przyczepy inne niż lekkie. Wówczas dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów nie określono. Wymagana kategoria prawa jazdy to T.