„Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie” VIII edycja

„Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie” VIII edycja

21 września 2018r. po raz ósmy uczniowie trzech Szkół Podstawowych z: Bukowiny Tatrzańskiej, Leśnicy i Białki Tatrzańskiej brali udział w akcji „Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie”. Organizowana jest ona przy współudziale Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Urzędu Gminy
w Bukowinie Tatrzańskiej i Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

            Celem akcji jest propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i dbałości o nie przez wszystkich użytkowników dróg. Policjanci przeprowadzili kontrolę kierowców, a młodzież rozmawiała z prowadzącymi pojazdy, podkreślając konieczność dbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego: rowerzystów, pieszych, motocyklistów.

            W tej edycji akcji oddziaływaniem zostało objętych 52 kierowców. Uczniowie ze wszystkimi przeprowadzili prewencyjne pogadanki, nagradzając prowadzących pojazdy rysunkami wykonanymi przez swoich młodszych kolegów i broszurami profilaktycznymi.
Kierowcy po raz kolejny bardzo życzliwie odnieśli się do lekcji o bezpieczeństwie, przeprowadzonej przez uczniów.

            W szkole w Bukowinie Tatrzańskiej akcję poprzedziły pogadanki przeprowadzone wśród starszych uczniów. Tematyka pogadanek dotyczyła korzystania z jednośladów, zwłaszcza motorowerów, jazdy na nich zgodnie z przepisami ruchu drogowego, po uzyskaniu stosownych uprawnień. Młodsi uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali rysunki o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

            Akcja „Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie” spełnia swoje cele, angażuje szkolną społeczność w działania mające podnieść świadomość wszystkich użytkowników dróg, przypomina kierowcom o ich obowiązkach, odpowiedzialności za siebie, pasażerów, pieszych, rowerzystów. Uczniowie mają okazję uczyć się na dobrych przykładach, a czasem również na cudzych błędach. Oby na błędach – jak  najrzadziej.

Tekst/zdjecia: Zbigniew Kujawski