O cyberzagrożeniach z rodzicami

O cyberzagrożeniach z rodzicami

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 3 w Zakopanem odbyło się spotkanie policjantki, z rodzicami uczniów uczęszczających do tej szkoły. Tematem spotkania były zagrożenia dla młodych ludzi, wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z najnowszych osiągnięć informacyjnych, komunikacyjnych, oraz beztroskiego ujawniania wrażliwych danych w przestrzeni internetowej. Policjantka zaprezentowała film „Cyberprzemoc”, omówiła definicję tego zjawiska oraz formy jego występowania, poruszyła kwestię pozornej anonimowości, jaką daję internet, a także wskazała sposoby zachowania w sytuacji bycia świadkiem lub poszkodowanym cyberprzemocą. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prowadzonego od 2012 roku przez małopolskich policjantów, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego programu „Zagrożenia w sieci- profilaktyka, reagowanie” Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy dyrekcji oraz rodzicom za zwrócenie uwagi na ten, jakże istotny aspekt bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.   

(KW)