NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Jeżeli widzisz osobę bezdomną, samotną bądź nieporadną narażoną na działanie niskich temperatur  – zareaguj!

 

 

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY NA TERENIE POWIATU TATRZAŃSKIEGO:

 

  1. Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem ul. Jagiellońska 32 , tel. 112 lub 997, kpp@zakopane.policja.gov.pl

  2. MOPS Zakopane ul. Jagiellońska 7,  tel.  (18) 201-47-33, sekretariat@mopszakopane.pl

  3. GOPS Biały Dunajec  ul. Jana Pawła II 312, tel. (18) 207-95-12, gops@bialydunajec.com.pl

  4. GOPS Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144, tel. (18) 207-71-10, ops_bukowinatatrzanska@wp.pl

  5. GOPS Poronin ul. Piłsudskiego 15, tel. (18) 207-40-05, ops.poronin@pro.onet.pl 

  6. GOPS Kościelisko ul. Nędzy Kubińca 140, tel. (18) 207-02-00, gops@koscielisko.com.pl

  7. PCPR Zakopane ul. Chramcówki 15, tel. (18) 200-04-62, pcpr.zakopane@gmail.com

  8. Noclegownia dla bezdomnych ul. Spyrkówka 20 a, 34-500 Zakopane tel./fax (18) 20 620 10

  9. Straż Miejska Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13 tel. 18 20 20 478,  sm@zakopane.eu

 

Pamiętaj, że jeden telefon może uratować komuś życie!!

Każdego roku wraz z pojawieniem się pierwszych przymrozków małopolska Policja rozpoczyna akcję prewencyjną dotyczącą problematyki osób bezdomnych, nieporadnych życiowo czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu oraz zdrowiu.  W związku z powyższym policjanci we współpracy z innymi służbami docierają do miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne i udzielają im niezbędnej pomocy. Niemniej jednak od początku listopada odnotowano w Małopolsce trzy zgony spowodowane wychłodzeniem organizmu.

Szczególną rolę w realizacji powyższych działań, z uwagi na najlepsze rozpoznanie danego terenu m.in. pod kątem miejsc, w których szukają schronienia osoby bezdomne -  mają dzielnicowi. Oni, wraz z policjantami prewencji, którzy pełnią patrole w danym rejonie, mają obowiązek dokonywania w ramach codziennej służby bieżącej kontroli tych miejsc. Są to zazwyczaj opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze itp. Niejednokrotnie bezdomni, rozpalając ogniska w takich miejscach stwarzają zagrożenie skutkujące pożarem lub zaczadzeniem. Kiedy policjanci napotkają w takich miejscach osoby bezdomne, zachęcają je do skorzystania z noclegowni, schroniska lub innych miejsc gdzie mogą otrzymać niezbędną pomoc. W tym okresie także, jednostki Policji przekazują do właściwych ośrodków pomocy społecznej informację dotyczącą osób starszych i samotnych zamieszkujących dany teren, które ze względu na swoją sytuację życiową mogą być szczególnie narażone na skutki działania zimy. W ich przypadku może dochodzić do zamarznięcia z powodu nieradzenia sobie z codziennymi czynnościami.

W tym czasie, na policjantach spoczywają dodatkowe zadania związane zarówno z działaniami profilaktyczno – informacyjnymi jak i interwencyjnymi na rzecz takich osób. Działania te, mają na celu przeciwdziałanie wszelkim zdarzeniom spowodowanym wychłodzeniem organizmu. Co roku, małopolska Policja nawiązuje ścisłą współpracę w tym zakresie z innymi służbami porządkowymi - m.in. Strażą Miejską, czy Gminną, a także instytucjami pomocowymi, które oferują nocleg czy jedzenie dla osób potrzebujących.

W mroźne dni szczególnej uwagi od patroli Policji wymagają osoby przebywające na zewnątrz a będące pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie. Mitem jest przekonanie, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. Następstwem wypicia alkoholu jest chwilowe podwyższenie ciepłoty ciała, jednak w konsekwencji taki organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Poza tym stan upojenia alkoholem powoduje ograniczoną zdolność koordynacji ruchów, wystarczy chwila nieuwagi, nierówna nawierzchnia, utrata równowagi, upadek i brak możliwości samodzielnego poradzenia sobie. W przypadku kiedy patrol ma do czynienia z osobą nietrzeźwą zawsze kończy się to przewiezieniem jej do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszczania. Policjanci wiedzą z doświadczenia, że pozostawienie takiej osoby bez pomocy, może skończyć się dla niej tragicznie.

KWP Kraków/ASz.