Jeden telefon może uratować życie!

Jeden telefon może uratować życie!

W związku z coraz niższymi temperaturami, policjanci jak co roku prowadzą działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom samotnym, bezdomnym i bezradnym. Funkcjonariusze podczas służb sprawdzają miejsca gromadzenia się takich osób, informują o możliwościach uzyskania pomocy, a także udzielają jej w niezbędnym zakresie. Niechlujny wygląd osób bezdomnych, podejrzenie o różnego rodzaju choroby, a także skłonność tych ludzi do nachalnego żebractwa sprawiają, że są oni odpychani na margines społeczny. Część z nas stara się nie zauważać takich osób. Stąd w okresie jesienno- zimowym może wynikać dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo, kiedy zdani na samych siebie, nierzadko znajdując się w stanie nietrzeźwości, mogą zamarznąć. W związku z powyższym zwracamy się z apelem, aby szczególnie w nadchodzących miesiącach nie przechodzić obojętnie wobec takich ludzi. Nie wiemy, z jakiego powodu znaleźli się oni w takiej, a nie innej sytuacji życiowej, nie znamy ich historii. Pewne jest natomiast, że pozostawienie ich w sytuacji zagrażającej życiu może się zakończyć tragicznie. W każdym przypadku kiedy mamy wiedzę na temat człowieka znajdującego się w dramatycznym położeniu- nieważne czy będzie to bezdomny, czy samotna starsza osoba niemająca sił i środków, aby zapewnić ogrzanie swojego miejsca zamieszkania- naszym obowiązkiem jest zareagowanie w takiej sytuacji. Poinformujmy Ośrodek Pomocy Społecznej, a w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, kiedy konieczna jest pilna interwencja, należy poinformować Policję lub Straż Miejską. Nie bądźmy obojętni, nasza reakcja może uratować komuś życie.


(KW)