Informacje dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem znajduje się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Zakopanem, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie :

• budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich,

• wejście główne znajduje się na parterze do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie.

• w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem znajduje się tuż przy holu głównym węzeł sanitarny przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku.

 

W pierwszej kolejności należy udać się holu głównego, znajdującego na wprost od wejścia. Tam uzyskacie Państwo od dyżurnego jednostki informację oraz pomoc w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie, zostanie poproszona osoba, realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji.

 

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem nie ma windy dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

 

Osoba nieuprawniona nie może samodzielnie poruszać się po budynku komendy!

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,

2. Napisać na początku SMS’a:

   o jestem osobą niesłyszącą,

   o podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.

   o napisać: co się stało (krótka informacja),

   o podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)

   o wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna

   o podać swoje imię i nazwisko

3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia

4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

 

________________________________________

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej zobowiązanie do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Osoby niesłyszące oraz osoby, które mają trudność w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się poprzez jeden z niżej wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

• telefonicznie przy pomocy osoby przybranej (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana - przez człowieka doświadczonego trwałą lub okresową trudnością w komunikowaniu się - do pomocy przy załatwieniu spraw między innymi w jednostkach Policji) pod numerem: 18 20 23 400,

• faksem na numer: 18 20 23 425 (za pośrednictwem załączonego wniosku )

• na adres e-mail: sekretariat@zakopane.policja.gov.pl ( za pośrednictwem załączonego wniosku )

Powyższa usługa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna dla osoby uprawnionej.