Działania ,,Trzeźwość”

Działania ,,Trzeźwość”

8 marca funkcjonariusze zakopiańskiej drogówki przeprowadzili działania mające na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących pod wpływem alkoholu. W trakcie działań funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę trzeźwości 1151 kierujących, wśród których szczęśliwie tylko jeden znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Przypominamy, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem za które grozi kara grzywy, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zagrożenie karą jest surowsze w przypadku, w którym sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za takie przestępstwo albo za przestępstwo określone w art. 173174177 kodeksu karnego  popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. W takich przypadkach sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

ASz.