Działania Policji ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów i pojazdów ciężarowych

Działania Policji ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów i pojazdów ciężarowych

We wtorek 27 lutego 2018r. policjanci wydziału ruchu drogowego zakopiańskiej komendy przeprowadzili działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Podczas działań policjanci skontrolowali 69 pojazdów, ujawnili 19 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów,  w 2 przypadkach pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów, w szczególności zwracali uwagę czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym.  W przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów kontrolowali sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw  i odpoczynku kierowców.

Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierujących. W czasie działań nie ujawniono kierujących pod wpływem alkoholu.

ASz.

zdj. KWP Kraków