Bezpieczne ferie w Małopolsce

Bezpieczne ferie w Małopolsce

Uczniowie z Małopolski właśnie rozpoczęli ferie, zaś dzieci i młodzież z innych województw kończą wypoczynek. Na małopolskich drogach trwa intensywny ruch. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Policja dba także o bezpieczeństwo narciarzy na stokach.

Swoje wzmożone działania podczas ferii, trwające już od 12 stycznia, służby zaprezentowały dziś w jednym z punktów kontrolnych w Głogoczowie. Częścią wydarzenia był też briefing prasowy, w którym wzięli udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyrektor gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka, małopolski kurator oświaty Barbara Nowak, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk oraz zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura, rzecznik prasowy KWP w Krakowie mł. insp. Sebastian Gleń i nadkom. Aneta Giżyńska z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie. 

By to był dobry czas dla całych rodzin

- Ferie zimowe to czas wyjazdów dzieci, młodzieży, często całych rodzin. Chciałbym zaapelować do rodziców, opiekunów i wszystkich podróżujących o  rozwagę, ostrożność, ale również o czujność i zdecydowanie. Nie wahajmy się informować funkcjonariuszy i inspektorów o sytuacjach niepokojących. Od tego przecież może zależeć zdrowie, a nawet życie naszych pociech i nas samych. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że służby wojewódzkie dokładają wszelkich starań, by ferie były okresem spokojnym i bezpiecznym. Służby nie tylko przyjmują zgłoszenia, ale też na bieżąco wykonują kontrole, dbają też o bezpieczeństwo na stokach. Życzę dzieciom i młodzieży z Małopolski udanego odpoczynku – niech będzie to dobry czas dla małopolskich rodzin – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak podkreśliła, że działania służb wpisują się w cele zawiązanej 5 lutego 2018 r. Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży:

Naszym wspólnym celem jest realizowanie skutecznych działań służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Zawarta kilka dni temu Koalicja zwraca uwagę m.in. na praktyczne działania służące temu, by uczniowie bezpiecznie wyjeżdżali na ferie, a rodzice byli spokojni o ich bezpieczeństwo.

Bezpieczny autokar

Zarówno małopolska Policja, jak i Inspekcja Transportu Drogowego prowadzą w ramach akcji „Bezpieczne ferie” zintensyfikowane działania. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży. Dlatego też częścią tych działań jest akcja „Bezpieczny autokar”.

W związku z trwającymi feriami zimowymi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie – jak co roku – bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny autokar”, która polega na prowadzeniu wzmożonych kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Inspektorzy w szczególności sprawdzają, czy kierowcy są wypoczęci i przestrzegają przepisów o czasie pracy, dokonują przeglądu technicznego autobusów oraz badają stan trzeźwości kierującego pojazdem. W ramach tych działań inspektorzy prowadzą także wykłady edukacyjne pt. „Bezpiecznie nie tylko w autobusie”. Ideą akcji jest nie tylko przeprowadzenie kontroli autobusu bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych, ale także zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką bezpieczeństwa w ruchu pieszych i zwiększenie świadomości o zagrożeniach na drodze – wyjaśnia Paweł Kucharczyk, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego.

Policja czuwa

Także funkcjonariusze Policji będą zwracać uwagę na stan techniczny pojazdów oraz czas pracy i trzeźwość kierowców zarówno autokarów, jak i samochodów osobowych. Kontrola obejmie również pomiary prędkości i sposób przewożenia szczególnie najmłodszych pasażerów. Sprawdzane będzie m.in. to, czy dzieci zostały zapięte pasami bezpieczeństwa bądź czy przebywają w fotelikach. Policja oceni też, czy bagaże (np. sprzęt narciarski) są przewożone prawidłowo – w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego.

Trzeba też pamiętać o tym, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych i szeroko pojęta ostrożność na drodze, zwłaszcza zimą, gdy warunki atmosferyczne stanowią utrudnienie zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.

Uprzedzajmy fakty

Pamiętajmy, że możemy sprawdzić, czy środek transportu jest sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi. Wystarczy zadzwonić do miejscowej jednostki Policji i uzgodnić termin kontroli autokaru przez policjantów.  Reagujmy również, gdy np. mamy wątpliwości co do stanu trzeźwości kierowców autobusów lub przestrzegania przez nich zasad ruchu drogowego (np. niedostosowywania prędkości do panujących warunków atmosferycznych czy braku przerw w czasie jazdy). W naszym interesie leży też zwracanie uwagi na to, by kierowcy nie korzystali z telefonów komórkowych w czasie jazdy – apeluje zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura. Przypomina też o bezpieczeństwie pieszych: - W zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższej drogi hamowania. Używajmy odblasków, nie przebiegajmy  przez ulicę  i nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz punktów prowadzenia kontroli wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców - linki: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/153554,Bezpieczne-ferie-2018.html

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/komunikaty/dzialania-malopolskiej-policji-bezpieczne-ferie-2018-w-zakresie-zapewnienia

Szybkie sprawdzenie stanu technicznego autokaru przed podróżą umożliwia nam również specjalna e-usługa www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Szczegółową procedurę zgłaszania autobusów do kontroli można znaleźć na stronie internetowej WITD w Krakowie http://www.krakow.witd.gov.pl/autobusdzieci.htm

Przed zaplanowanym wyjazdem  warto też skorzystać  z aplikacji Regionalny System Ostrzegania, która umożliwia stałe monitorowanie sytuacji na drogach.

Sąsiedzka pomoc, ferie  w domu

- Pamiętajmy również o tym, by wyjeżdżając na ferie, zadbać o mienie, które zostawiamy w mieszkaniu i o same mieszkania. Warto powiedzieć sąsiadom, że nie będzie nas kilka dni i poprosić o zwracanie uwagi na osoby, próbujące dostać się do naszego mieszkania. Taka sąsiedzka czujność może okazać się nieoceniona – omawia rzecznik prasowy KWP w Krakowie mł. insp. Sebastian Gleń. Wysyłając dziecko na ferie przypomnijmy mu by w czasie podróży nie pozostawiało bagażu bez opieki, by zawsze trzymało się grupy i miało opiekuna w zasięgu wzroku. Ostrzegajmy  przed kontaktami z nowo poznanymi osobami – apeluje rzecznik i przypomina - Jeżeli dziecko spędza ten czas w miejscu zamieszkania pouczmy je by nie podawało nikomu swojego adresu, nie opowiadało o wyposażeniu domu czy mieszkania, nie przyjmowało od obcych słodyczy, prezentów i kategorycznie odmawiało propozycji podwiezienia czy wizyty w mieszkaniu osoby nieznajomej. Jeśli już musi samo zostać w domu to zostawmy numery telefonów do siebie, dziadków czy innych zaufanych osób, a także numery alarmowe. Zwróćmy mu uwagę, by zawsze zamykało drzwi od wewnątrz i nie wpuszczało do domu osób, których nie zna.  Uczulmy dzieci na zagrożenia jakie mogą spotkać w Internecie (cyberprzemoc, stalking,  grooming).

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

- Oprócz kontroli drogowych funkcjonariusze Policji patrolują również stoki narciarskie. Policja zwraca uwagę na zbyt brawurową jazdę i nietrzeźwych narciarzy oraz sprawdza, czy dzieci, które nie ukończyły 16 lat, jeżdżą w kaskach. Zadaniem mundurowych jest także informowanie, jak w sposób rozsądny i  bezpieczny korzystać ze stoków i miejsc wyznaczonych dla narciarzy - opowiada nadkom. Aneta Giżyńska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - Policjanci skontrolują także drogi dojazdowe, okolice dworców kolejowych i autobusowych  oraz miejsca zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na potrzeby akcji utworzono stronę internetową www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku , na której dostępne są informacje dotyczące harmonogramu działań realizowanych w ramach akcji oraz materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla rodziców i dzieci. 

Pamiętajmy!

• Wybierając się na spacer w góry, sprawdzajmy aktualną prognozę pogody, komunikat lawinowy oraz informacje TOPR i GOPR. Dostępna jest również aplikacja na smartfony RATUNEK, która ułatwia wezwanie pomocy w górach.   Warto „dodać” do swojej komórki, numer telefonu najbliższych i zapisać go pod literowym skrótem    I.C.E. albo ICE.

•  Zimą wcześnie robi się ciemno, a temperatura znacznie się obniża. Opady śniegu mogą utrudnić Twój powrót do domu, dlatego nie zapomnij poinformować gdzie się udajesz.

•  Nie korzystaj z „dzikich lodowisk”.

•  W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów.

•  Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.

•  Zjeżdżając na nartach pamiętaj o obowiązujących na stokach, przepisach i zasadach bezpieczeństwa, w szczególności:

-  respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych,

-  zjeżdżaj z prędkością odpowiednią do Twoich umiejętności,

-  w trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób,

-  zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą,

-  unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością,

-  podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej,

-  widząc leżącą osobę sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy,

-  nie pozostawiaj dzieci bez opieki.

 

Źródło:KWP Kraków

Foto: KPP Zakopane