Bezpieczna Zima- ,Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Bezpieczna Zima- ,Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich- ,,Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnienie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Istotnym elementem akcji będzie również konkurs plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych przez osobę urodzoną w roku 2002 lub później. Na autorów najciekawszych prac konkursowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane Przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU. Szczegółowe informacje dotyczące kampanii, regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu dostępne są na stronie www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku.

Zakopiańscy policjanci wspólnie ze Szkołą Narciarską i Snowboardową Strama przeprowadzili kolejne spotkania z dziećmi  na temat bezpieczeństwa podczas zabaw i uprawiania sportów zimowych. Każde dziecko otrzymało kolorowankę z dekalogiem FIS oraz odblask Misia Stramusia.

ASz.