AKTUALNOŚCI

Strona znajduje się w archiwum.

Piątkowy przepis drogowy. Odc. 58 – „Kiedy skrzyżowanie nie odwołuje znaku ograniczenia prędkości?”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie dotyczące znaku B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczonego wraz z innymi znakami.

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczony pod znakiem D-42 „obszar zabudowany” informuje o zakazie przekraczania prędkości określonej na znaku, na terenie całego obszaru zabudowanego. Wyjątek stanowi odcinek drogi na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Zgodnie z przepisami ograniczenie na terenie całego obszaru obowiązuje do znaku D-43 „koniec obszaru zabudowanego” lub E-18a „koniec miejscowości”.

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość” zakazuje przekraczania prędkości określonej na znaku, na terenie całej miejscowości. Wyjątek stanowi odcinek drogi na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Zgodnie z powyższym ograniczenie przestaje obowiązywać po wyjeździe z miejscowości czyli za znakiem E-18a „koniec miejscowości”.

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczony pod znakiem D-52 „strefa ruchu” zakazuje przekraczania prędkości określonej na znaku, na terenie całej strefy ruchu. Wyjątek stanowi odcinek drogi na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Zgodnie z powyższym ograniczenie przestaje obowiązywać po wyjeździe ze strefy ruchu czyli kiedy miniemy znak D-53 „koniec strefy ruchu”.