AKTUALNOŚCI

Strona znajduje się w archiwum.

Piątkowy przepis drogowy Odc. 55 – „Strefa ruchu a droga wewnętrzna”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, opracowali krótkie przypomnienie wybranych przepisów dotyczących dróg wewnętrznych oraz stref ruchu.

Drogi wewnętrzne – Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych (czyli do dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych)i niezlokalizowanych w pasie drogowym tych dróg. Droga wewnętrzna jest ogólnodostępną drogą niepubliczną na której początku ustawia się znak D-46 „droga wewnętrzna” (zdjęcie po lewej). Na znaku może być umieszczony napis wskazujący zarządcę tej drogi. Przy wyjeździe na drogę publiczną ustawia się znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej” (zdjęcie powyżej). Pojazd wyjeżdżający z drogi wewnętrznej na drogę publiczną włącza się do ruchu co pociąga za sobą obowiązek ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.