Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - AKTUALNOŚCI - KPP w Zakopanem

AKTUALNOŚCI

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w komendach policji, sądach i prokuraturach trwają dyżury. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi policji, organizacjami pozarządowymi.

W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw. Dyżury pełnione są w tzw. punktach konsultacyjnych. W tych wytypowanych miejscach usługi świadczyć będą m.in. prawnicy, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie, kuratorzy, a także przedstawiciele instytucji pomocowych.

W tym roku w dniach 22 lutego – 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem przy ul. Jagiellońskiej 32. W komendzie będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Przypominamy, że na terenie Zakopanego znajduje się stały lokalny punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, Zakopane ul. Jagiellońska 7 tel.-724222700