AKTUALNOŚCI

Strona znajduje się w archiwum.

Nietypowo ale bezpiecznie podczas ferii 2021 - porady z zakresu prewencji i ruchu drogowego

W 2021 roku ferie zimowe będą wyglądały inaczej niż dotychczas, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa w Polsce i na świecie. Wyjątkowo dla wszystkich województw odbędą się w jednym terminie, tj. 4–17 stycznia 2021 roku. W szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii. Będą one dotyczyły uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej, realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Należy podkreślić, że opieka dla najmłodszych dzieci będzie musiała odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów.

Bądź bezpieczny na drodze

• Dostosuj prędkość do panujących warunków drogowych i atmosferycznych

• Nie wyprzedzaj na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

• Pamiętaj o udzieleniu pierwszeństwa przejazdu

• Korzystaj z pasów bezpieczeństwa, przewoź dzieci w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci)

• Sprawdź stan techniczny pojazdu

• Zadbaj o swój stan psychofizyczny

• Przechodź przez jezdnię w miejscach dozwolonych

• Nie wychodź na jezdnię zza przeszkody, pojazdów i bezpośrednio przed jadący pojazd

• Stosuj się do sygnalizacji świetlnej

• Pamiętaj o posiadaniu elementów odblaskowych – poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Na stronie internetowej KWP w Krakowie, znajdują się materiały edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na drodze, z których można skorzystać podczas ferii zimowych. Poniżej link do tych materiałów: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/dziala/ruch-drogowy/karta-rowero/2330,Karta-Rowerowa-materialy-edukacyjne.html

Bądź bezpieczny w domu.

Rodzicu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku:

• Poproś sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu,

• Często telefonuj do domu, aby dzieci nie czuły się samotne,

• Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej,

• Schowaj w domu lekarstwa, aby dzieci omyłkowo ich nie zażyły,

• Zamontuj w drzwiach odpowiednie zamki, które uchronią przed włamaniem,

• Zapewnij dzieciom odpowiednie miejsce do zabawy,

• Zaplanuj racjonalny czas korzystania przez dziecko z Internetu,

• Miej kontrolę z jakich stron internetowych korzysta Twoje dziecka

Uczniu. Pamiętaj, zawsze należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność:

• Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!

• Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze.

• Wychodząc bawić się na powietrze, dostosuj ubiór do warunków pogodowych, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu.

• Pamiętaj, że najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.

• Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.

• Unikaj zabaw oraz przebywania w miejscach, z których zwisają sople lodu, ponieważ stanowią one duże zagrożenie dla Twojego życia i zdrowia. Powiadom osobę dorosłą, która podejmie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia.

• Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż reakcja kierowcy na takie zachowanie może spowodować wypadek drogowy lub kolizję.

• Nie rzucaj w inne osoby śnieżkami z ubitego śniegu, z twardymi przedmiotami w środku czy kawałkami lodu, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała.

• Przebywając w pobliżu jezdni pamiętaj, że w okresie zimowym droga hamowania pojazdów ulega znacznemu wydłużeniu. Ponadto w tym okresie widoczność na drodze jest ograniczona co powoduje wydłużenie czasu reakcji na zagrożenie na drodze.

• Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.