Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

narada roczna kierownictwa małopolskiej Policji z zasdtępca Komendanta Głownego Policji

Dzisiaj (29 stycznia br.)  odbyła się narada roczna kadry kierowniczej małopolskiej policji, podczas której Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek podsumował pracę policjantów w 2014 roku. Osiągnięte wyniki jednoznacznie ukazują, iż znakomita i ciężka praca przyczyniły się do znacznego spadku przestępczości w Małopolsce. W tegorocznej naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.

Polish

Działania małopolskiej Policji przeciwko chuliganom stadionowym

Jednym z priorytetowych zadań małopolskiej Policji ostatnich lat jest  zdecydowane i systematyczne  eliminowanie  z przestrzeni publicznej  szeroko rozumianej przestępczości pseudokibiców.  W 2014 r. policjanci zatrzymali niemal 450 osób związanych ze środowiskiem chuliganów stadionowych, przedstawili zarzuty 291 pseudokibicom, a aż prawie 70  z nich zostało tymczasowo aresztowanych.

Polish

Bezpieczne Ferie

Pamiętajmy o bezpieczeństwie w czasie zbliżających się tegorocznych ferii, aby ten zimowy wypoczynek był spokojny i przyjemny.
W trosce o bezpieczeństwo, małopolska Policja przygotowała porady bezpiecznego podróżowania oraz prewencyjne - skierowane do dzieci i ich rodziców, z którymi warto się zapoznać i wykorzystać w publikacjach w związku ze zbliżającymi się feriami.

Polish

ROK 2014 BARDZIEJ BEZPIECZNY

Duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2014. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.

Polish

STOP wariatom drogowym!

Specjalny Zespół małopolskiej Policji do Zwalczania Agresywnych Zachowań na Drogach rozlicza piratów drogowych

Zespół został powołany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Mariusza Dąbka 18 sierpnia 2014 roku jako reakcja na przypadki drastycznego łamania przepisów ruchu drogowego i stwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Polish

Kolejne oszustwo „metodą na wnuczka". Małopolska Policja przestrzega i apeluje o ostrożność.

W ostatnim okresie czasu w Krakowie jak i na terenie Małopolski doszło do kolejnych prób wyłudzenia pieniędzy tzw. „metodą ba wnuczka” modyfikowaną przez sprawców pod różne legendy (możemy już mówić m. in. o metodzie na policjanta, metodzie na prokuratora). Ofiarą oszustwa padają zazwyczaj starsze osoby, którym człowiek podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego „poleca” wypłacić pieniądze. Tak było m.

Polish

Pages

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach