Podsumowanie akcji „Znicz 2018”

Podsumowanie akcji „Znicz 2018”

Od środy 31 października do niedzieli 4 listopada policjanci w całej Polsce prowadzili zintensyfikowane działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracali na płynność ruchu, zwłaszcza w okolicach cmentarzy, trzeźwość kierujących, stosowanie się do ograniczeń prędkości oraz bezpieczeństwo pieszych. Również zakopiańscy policjanci, którym pomagali funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Straży Parku TPN, włączyli się w ogólnokrajowe działania dla poprawy bezpieczeństwa w tym szczególnym okresie. To, co najważniejsze to fakt, że nie odnotowano żadnego wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi lub ciężko rannymi. Kolejna rzecz napawająca optymizmem, to brak osób zatrzymanych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policjanci odnotowali osiem kolizji, a także zatrzymali prawa jazdy dwóm osobom, które przekroczyły prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Pomimo tych zdarzeń, ostatnie pięć dni na drogach powiatu tatrzańskiego można uznać za naprawdę spokojne. Dziękujemy tej ogromnej większości użytkowników dróg, która nie zlekceważyła apeli o spokojną, ostrożną jazdę, będącą jednocześnie wyrazem szacunku dla życia i zdrowia ludzkiego.

(KW)