Konsultacje społeczne w Poroninie

Konsultacje społeczne w Poroninie

Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie odbyły się konsultacje społeczne w związku z zamierzeniami odtworzenia Posterunku Policji w Poroninie. Policję reprezentował Komendant Powiatowy w Zakopanem insp. Piotr Dziekanowski wspólnie z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych oraz oficerem prasowym. Stronę społeczną reprezentowali Wójt Gminy Poronin, radni gminni, sołtysi poszczególnych miejscowości oraz członkowie rad sołeckich. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem obecnych przez Wójta, a następnie zaprezentowaniem przez Komendanta Policji podstawowych danych dotyczących bezpieczeństwa na terenie gmin Poronin i Biały Dunajec, wraz z ich omówieniem w kontekście zasadności funkcjonowania Posterunku Policji w Poroninie. W dalszej kolejności głos został oddany przedstawicielom społeczności lokalnej, którzy skierowali szereg deklaracji, pytań i wątpliwości, na które na bieżąco odpowiadał Komendant Dziekanowski. Dotyczyły one kwestii lokalizacji posterunku, jego obsady i sposobu organizacji służby, kosztów realizacji przedsięwzięcia, a także partycypacji w tychże kosztach samorządu lokalnego. Znakomita większość radnych, sołtysów- wypowiadając się w imieniu reprezentowanych przez siebie osób- pozytywnie odniosła się do inicjatywy przywrócenia stałej obecności Policji na terenie gminy. Przedstawiciele społeczeństwa podkreślali w swoich wypowiedziach ogromne znaczenie bliskiej obecności policjantów dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów.    

            Konsultacje społeczne są jednym z pierwszych, koniecznych kroków na drodze do utworzenia w Poroninie Posterunku Policji.

(KW)