Policjant który mi pomógł

Policjant który mi pomógł

Przemoc w rodzinie to wciąż istotny problem społeczny, wiążący się z dramatami całych rodzin i ich otoczenia. Policja jest jednym z kluczowych ogniw w łańcuchu działań, które mają na celu wyeliminowanie tego zjawiska oraz ograniczenia jego skutków. Stąd zaangażowanie poszczególnych policjantów w zakresie indywidulanej pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ma ogromne znaczenie dla losów ludzi oraz ich rodzin. Profesjonalizm i zaangażowanie, połączone z empatią oraz konsekwentnym stosowaniem przepisów prawa, w wielu przypadkach odmieniają życie rodzin, wyrywając je z - wydawać by się mogło – nierozerwalnego łańcucha strachu, bezradności i rozpaczy.

Dlatego też już po raz jedenasty Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, przy udziale Biura Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje konkurs „Policjant który mi pomógł”. Jego istotą jest wyróżnienie i docenienie tych policjantów, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami oraz empatyczną postawą i zaangażowaniem zmieniają rzeczywistość rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Konkurs objęty jest patronatem Komendanta Głównego Policji. Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz zgłoszeniowy  oraz regulamin dostępny jest na stronie www.niebieska.linia.pl. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 31 maja 2018 r. na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą: Niebieska Linia, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.     

(KW/KGP)