,,Zagrożenia w sieci-profilaktyka i reagowanie"- kolejne spotkania z młodzieżą

,,Zagrożenia w sici-profilaktyka i reagowanie"- kolejne spotkania z młodzieżą

W ubiegłym tygodniu policjanci zajmujący się profilaktyką przeprowadzili 6 spotkań w ramach projektu ,,Zagrożenia w sieci-profilaktyka i reagowanie”. Adresatami spotkań byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Poroninie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu, w sumie około 300 osób.

Podczas spotkania młodzież dowiedziała się jak w polskim prawie kształtuje się odpowiedzialność prawna osób nieletnich, co to jest cyberprzemoc, jakie są jej formy i dlaczego jest coraz częściej wybierana przez sprawców. Policjanci poinformowali o procedurach postępowania w przypadku stania się ofiarą cyberprzemocy, podkreślili ogromną rolę świadka cyberprzemocy oraz przestrzegli przed staniem się jej sprawcą. Młodzież uczestnicząca we wszystkich spotkaniach z dużą uwagą słuchała policjantów. Spotkania zostały urozmaicone prezentacją filmu z serii ,,Plik i Folder Odkrywcy Internetu” na temat cyberprzemocy w szkole. Osoby najbardziej aktywne otrzymały od policjantów drobne upominki, a przedstawiciele szkoły komplet materiałów ufundowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z projektu
,, Zagrożenia w sieci- profilaktyka i reagowanie”.

 

ASz.