Wtarnięcie napastnika do szkoły- wykład dla nauczycieli

Wtarnięcie napastnika do szkoły- wykład dla nauczycieli

We wtorek 10.04. w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem mł. asp. Krzysztof Waksmundzki przeprowadził z gronem pedagogicznym spotkanie na temat wtargnięcia napastnika do szkoły oraz cyberprzemocy.

Funkcjonariusz bardzo dokładnie omówił zasady postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej, przekazał wskazówki dla dyrektora i pozostałych pracowników szkoły dotyczące zachowania w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu,
w szczególności dotyczące systemu alarmowania o zdarzeniu. Uzupełnieniem wykładu był film edukacyjny pt. ,,Nie warto ryzykować. Wtargnięcie napastnika do szkoły”.

Druga część spotkania była poświęcona problemowi cyberprzemocy. Nauczyciele dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc, jakie są jej formy, a przede wszystkim usłyszeli jak wygląda procedura postępowania w przypadku gdyby dowiedzieli się o zaistnieniu aktu cyberprzemocy w szkole.

 

ASz.