Certyfikaty Szkoły Promującej Bezpieczeństwo wręczone

Certyfikaty Szkoły Promującej Bezpieczeństwo wręczone

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Lidera Projektu  ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”  dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem oraz  przedłużenie ważności certyfikatu dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej. Sygnowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyróżnienia wręczył Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem inspektor Piotr Dziekanowski. Odebrali je dyrektorzy szkół Adam Sztokfisz- Szkoła Podstawowa w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Piotr Kopeć wraz z wicedyrektorem Mirosławem Sperą- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zakopanem.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to zaczerpnięty ponad dziesięć lat temu z Holandii projekt działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oferowanego dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. W ramach realizacji projektu szkoła przeprowadza ankiety dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców. Następnie są one analizowane, a wyciągnięte wnioski oraz postanowienia zawarte są w zintegrowanym planie działania. Realizacja postanowień zawartych w planie nie jest wyłącznym zobowiązaniem szkoły, ale spoczywa na barkach wszystkich partnerów, zarówno tych instytucjonalnych jak i prywatnych, którzy współpracując ze sobą podejmują działania dla poprawy bezpieczeństwa. Są to działania zarówno w sferze poprawy infrastruktury np. poprawa monitoringu, wyeliminowanie niebezpiecznych zaułków, poprawa bezpieczeństwa terenu wokół szkoły w kontekście ruchu drogowego, jak również w sferze integracyjnej. Chodzi tutaj o wszelkie działania profilaktyczne, zaangażowanie uczniów w działalność mającą na celu wskazanie alternatywy dla zachowań niebezpiecznych, patologicznych, niezgodnych z prawem itp.

Przyznanie  oraz przedłużenie ważności certyfikatów ma charakter prestiżowy, jest wyrazem uznania dla szkół za zaangażowanie w tak istotną sferę działalności, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Przedstawicielom wyróżnionych szkół serdecznie gratulujemy.

(KW)