Przywitanie Mistrza

Przywitanie Mistrza

W ostatnią sobotę w miejscowości Ząb odbyło się uroczyste powitanie Kamila Stocha. Posłowie na sejm RP, przedstawiciele wszystkich szczebli władz samorządowych, Małopolski Kurator Oświaty, a także tłumy mieszkańców Zębu zgotowały trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu w skokach narciarskich wspaniałe powitanie. Zakopiańscy policjanci czuwali nad bezpiecznym przebiegiem uroczystości, pomagali w zapewnieniu przejezdności ciągów komunikacyjnych, dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Włączając się w gratulacje dla Kamila Stocha i całej naszej drużyny skoczków narciarskich, życzymy sobie aby zabezpieczenia spowodowane takimi okolicznościami zdarzały się jak najczęściej.

(KW)